Sex gymnasieelever får stipendier för god kamratskap

Det lönar sig att vara en sjyst kamrat. Sex elever från Osbecksgymnasiet bjöds in till banken – och gick där ifrån vars 3 000 kronor rikare.