SD: "Jag kallar det ett myndighetsmissbruk"

Bristande kompetens och ett klipp- och klistrande från andra beslut. Kritiken som Sverigedemokraterna i Laholm riktar mot samhällsbyggnadsnämnden vad gäller beslut om enskilda avlopp är svidande.