Så mycket sparar det att stänga skolorna i Ahla och Genevad

Förslaget att lägga ned Ahlaskolan och Genevadsskolan beräknas minska kostnaderna med cirka 3,5 miljoner kronor. Men merparten av besparingen är lokalkostnader som ändå stannar inom kommunen.