Så många i förskolornas personal har behörighet

Det är stora skillnader mellan förskolorna i Laholm när det kommer till personalens behörighet. Hallandsposten har undersökt hur situationen ser ut på alla de kommunala förskolorna.