Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det ska bli bättre fart på byggandet i Laholms kommun framöver. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren (M) hoppas att planprocessen ska kunna snabbas upp med fyra månader. Bild: Jari Välitalo, Jerry Carlsson
Det ska bli bättre fart på byggandet i Laholms kommun framöver. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren (M) hoppas att planprocessen ska kunna snabbas upp med fyra månader. Bild: Jari Välitalo, Jerry Carlsson

Så ska kommunen få fram bostadsplaner snabbare

Över 800 nya bostäder och hundratals nya jobb väntar på sin tur. Men planarbetet har gått trögt i Laholms kommun. Nu vill samhällsbyggnadsnämnden snabba upp processen ordentligt.

Så fort något större ska byggas, som ett nytt bostadsområde, köpcentrum eller industrier, brukar det krävas en ny detaljplan. I Laholm tar det normalt mer än två år för kommunen att ta fram en sådan.

Kommunen hör till en av de långsammare i riket. Trots mål om att bli snabbare har tiden ökat på senare år. Men nu ska det bli ändring på det.

– Vi har sett att det finns en möjlighet att minska tiden med tre och en halv till fyra månader om vi hackar i planeringen ordentligt, säger Knut Slettengren (M), ordförande i den nya samhällsbyggnadsnämnden.

LÄS MER: Nya bostäder sinkas av trögt planarbete

LÄS MER: Ny nämnd ska bygga samhället från ax till limpa

Kortare samråd

Mediantiden från planuppdrag till antagen detaljplan är i Laholm 27 månader enligt den senaste tillgängliga statistiken, att jämföra med 22 månader för hela riket. Hylte hör till ett 50-tal kommuner som klarar det på ett år eller mindre.

Hur ska då tid sparas i Laholm? För det första genom att korta ned samråds- och granskningstider. Det är då allmänheten och andra parter får lämna sina synpunkter. I dag är perioderna cirka sju veckor vardera, men de behöver enligt plan- och bygglagen bara vara 3–4 veckor.

– Vi vill inte inskränka i den demokratiska ordningen, men processen vill vi krympa, säger Knut Slettengren.

Inga hastverk

Lika mycket tid ska kunna sparas via åtgärder som nämnden rår över själv i den interna hanteringen. Men det ska inte bli hastverk, lovar Knut Slettengren.

– Detaljplanerna ska inte bli sämre för att de görs på kortare tid. Vi vill göra jobbet ordentligt, men mer effektivt.

Förslaget om kortade samrådstider har skickats ut på remiss till de övriga politiska nämnderna, som ska lämna synpunkter senast 5 mars.

Detaljplanerna ska inte bli sämre för att de görs på kortare tid.

Fler planer samtidigt

Ett annat sätt att snabbare få fram byggbar mark är att jobba med fler planer samtidigt. Just nu står totalt 23 planer med över 800 bostäder och flera hundra arbetstillfällen på kö i kommunens prioriteringslista.

Byggnadsenheten har förstärkts med fler planhandläggare. Det gör det möjligt att jobba med 16 aktiva planer samtidigt, i stället för som tidigare 12.

– Tanken är att vi ska beta av det här fortare, säger Knut Slettengren.

Den utökade priolistan ska godkännas av kommunstyrelsen. Förslaget innebär att äldreboendet Tangon flyttas ned till väntelistan, eftersom utbyggnaden har lagts på is, och fem andra planer flyttas upp till de aktiva planerna.

Nya planer på priolistan

Fem detaljplaner föreslås lyftas upp från väntelistan till den utökade listan med aktiva planer. Flera av dem är redan påbörjade.

• Solgården i Våxtorp (Våxtorp 9:80 med flera). Nytt äldreboende, förskola och bostäder.

• Hällebäckshus i Laholm (Bryggaren 10 med flera). Cirka 100 nya lägenheter på Altona.

• Kvarteret Bocken i Laholm. Två nya hus med totalt sju lägenheter i Gamleby.

• Skummeslövsstrands camping (Skummeslöv 3:9 och 3:10). Cirka 80 småstugor, camping och bostäder.

• Ny camping i Allarp (Allarp 2:536 och 2:537). 25 hektar med campingplats, bensinstation och återvinningscentral.

LÄS MER: Åtta våningar högt hyreshus på Altona ska utredas

LÄS MER: Omstridd bostadsplan i Gamleby klar för att antas

Fler nyheter om Laholm hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här