Revolverman får mild dom för vapeninnehav

I mannens vapenskåp låg en tillståndspliktig revolver. Han döms för vapenbrott, men tingsrätten såg också förmildrande omständigheter i hans innehav.