Rektor väljer minsta skolan framför största

Nya Glänningeskolan får leta efter en ny rektor när Eva Borefur lämnar sin tjänst för att i stället bli rektor på Hasslövs skola.