Planer för mer återanvändning i Ahla

Intresset för begagnat växer snabbt, om man utgår från hur bra det går för landets second hand-butiker. I Laholm jobbar man just nu med olika förslag på hur man kan bygga ut kapaciteten för återanvändning på Ahla återvinningscentral.