PCB-fynd i ån förbryllar vid nedlagd soptipp

Hög halt av miljögiftet PCB har hittats vid undersökning av Brostorpaån nära Genevad. Fast inte på en plats där förorening kunde förväntas.