Osbeck förlänger kurser när elever riskerar F: ”Det finns inget lagstöd för det”

Upprörda föräldrar menar att Osbecksgymnasiet håller på med betygsfiffel genom att konsekvent förlänga kurserna för de elever som riskerar att bli underkända.