Nybygge. Den senaste förskolan som kommunen har byggt ligger i Allarp. Om två år vill kommunen se en ny förskola även i Knäred. Bild: Kenny Hjälte
Nybygge. Den senaste förskolan som kommunen har byggt ligger i Allarp. Om två år vill kommunen se en ny förskola även i Knäred. Bild: Kenny Hjälte

Ortens barn ska samlas i ny förskola i Knäred

Om två år vill kommunens ledande politiker se en helt ny förskola i Knäred. Ortens fyra utspridda förskoleavdelningar ska samlas under ett tak.

ANNONS
|

Det gamla beslutet att försöka flytta in Dalkulla förskola i Knäredsskolans lokaler drogs formellt tillbaka i går av kommunstyrelsen.

I stället får kommunens fastighetsbolag ett nytt uppdrag att ta fram en förstudie för att bygga en ny förskola någonstans i Knäred.

–Vi har återkallat det gamla uppdraget. Skolan blev ju full, säger Elisabet Babic (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Tanken att ha små förskolebarn och äldre skolelever i samma lokaler ogillades dessutom av föräldrar.

Knäred är som många andra orter i kommunen just nu inne i en babyboom.

Enligt prognoserna är kulmen redan nådd i de norra kommundelarna. De närmaste tio åren väntas barnkullarna i norr att minska med en tredjedel, från 79 till 53 nyfödda.

ANNONS

Trots det räknar politikerna med att Knäreds samhälle kommer att hålla ställningarna på barnfronten. Inte minst tack vare planerna på ett tågstopp. Det underlättar för pendling och ska locka nya barnfamiljer att bosätta sig på orten.

Dessutom behövs lokaler som är bättre anpassade till förskolans verksamhet än nuvarande lösningar av mer tillfällig karaktär.

–Det finns avdelningar på fyra olika ställen i Knäred i dag, konstaterar Erling Cronqvist (C), vice ks-ordförande.

Nybygget är tänkt att rymma fyra avdelningar. Det borde möta behoven, anser Elisabet Babic.

– Om två år hoppas jag att vi har förskolan färdig. Det är lagom till att vi inviger stationen, säger kommunrådet optimistiskt.

För att vinna tid lade Babic fram förslaget direkt i kommunstyrelsens ledningsutskott, i stället för som brukligt är att det först lyfts av barn- och ungdomsnämnden (bun).

–Det var en deal mellan mig och Elisabet. Nu tappar vi inte en månad eller två, säger Jonas Hellsten (M), vice ordförande i bun.

Att bygga efter samma mall som de nya förskolorna i Lilla Tjärby och Allarp kapar också planeringstid.

–Det är ett koncept som vi gillar och står bakom i bun. Då behöver det inte tas fram nya ritningar. Vi kan gå fram så snart man hittar en lämplig tomt, säger Jonas Hellsten.

ANNONS
ANNONS