Oroliga föräldrar: ”Det känns som att vi tvingas bort”

De flyttade till Genevad för att ha nära till skola och förskola. Nu riskerar Mathias Johanssons, Malin Hansens samt barnen Matheos och Milians trygga tillvaro att slås i spillror.
– Vi överväger att lämna byn om skolan försvinner, säger Mathias Johansson.