”Oerhört olyckligt om man skulle ta bort det”

Ta Stadshusgalleriets yta och ge den till biblioteket. Det var förslaget från kulturchefen i Laholm. Nu utreds olika alternativ, men tankarna möter redan motstånd från konstintresserade politiker.