Cornelia Larzénius är enhetschef på Jobb Laholm.
Cornelia Larzénius är enhetschef på Jobb Laholm. Bild: Carina Nilsson

Nytt integrationsprojekt sätter hälsan i fokus

Laholms kommun vill inleda projektet Våga hälsa 2.0.
– Studier visar bland annat att nyanlända tillbringar mindre tid i naturen än svenskfödda. Det vill vi ändra på, säger Cornelia Larzénius, enhetschef på Jobb Laholm.

ANNONS
LocationLaholm||

Laholms kommun har tidigare deltagit i projekten Integration Halland hälsospåret och Våga hälsa.

– Det sistnämnda projektet är nyligen avslutat. Vi tycker att båda projekten föll väl ut men vi känner samtidigt att det är viktigt att bygga på med digitala insatser i pandemitider. Det får vi möjlighet att göra med Våga hälsa 2.0, säger Cornelia Larzénius.

Den primära målgruppen är nyanlända med uppehållstillstånd samt ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen. Cirka 70 personer kommer att delta i projektet.

”Leva ett självständigt liv”

Syftet med projektet är att aktivt arbeta med digitala verktyg kopplat till att öka social hälsa och fysisk aktivitet.

ANNONS

– Det kan handla om alltifrån att ta sig ut friska luften för att upptäcka sitt närområde till att bygga sociala nätverk via det lokala föreningslivet. Sådana insatser kan bland annat underlätta språkinlärning vilket ökar de nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och leva ett självständigt liv.

Laholms kommun ansökte nyligen om drygt 400 000 kronor i bidrag från Länsstyrelsen för att kunna starta det ettåriga projektet.

– Om allt går enligt planerna kommer vi att köra i gång någon gång efter sommaren, säger Cornelia Larzénius.

ANNONS