Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Smedjeån bjuder på strömmande bottnar, intressant bottenfauna och ädellövskog. Nu gör länsstyrelsen ett nytt försök att ge en sträcka av ån nedanför Oxhultasjöns mynning skydd i form av ett naturreservat. Bild: Länsstyrelsen i Halland
Smedjeån bjuder på strömmande bottnar, intressant bottenfauna och ädellövskog. Nu gör länsstyrelsen ett nytt försök att ge en sträcka av ån nedanför Oxhultasjöns mynning skydd i form av ett naturreservat. Bild: Länsstyrelsen i Halland

Nytt försök med naturreservat som regeringen stoppade

I somras upphävde regeringen beslutet om att bilda naturreservatet vid Smedjeån för brister i samrådet. Nu gör länsstyrelsen ett nytt försök.

Gör om, gör rätt. Det var regeringens bistra besked till Länsstyrelsen i Hallands län, efter att myndigheten missat att Trafikverket borde ha fått yttra sig om det nya naturreservatet Smedjeån Skönhult väster om Hishult i Laholms kommun.

Trafikverket överklagade

Trafikverket ansåg att reservatsföreskrifterna skulle försvåra underhåll av vägarna 511 och 530 som gränsar till naturreservatet. Trafikverket överklagade därför länsstyrelsens beslut från 27 november förra året. Regeringen upphävde beslutet 17 juni.

Länsstyrelsen vill göra området som omringas av blå heldragen linje på ovanstående karta till naturreservat. Området är 33 hektar stort och börjar cirka fyra kilometer väster om Hishult. Det nya reservatet följer Smedjeån nedströms ett par kilometer. Bild: Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen vill göra området som omringas av blå heldragen linje på ovanstående karta till naturreservat. Området är 33 hektar stort och börjar cirka fyra kilometer väster om Hishult. Det nya reservatet följer Smedjeån nedströms ett par kilometer. Bild: Länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen har nu tagit fram ett nytt förslag till beslut. Det nya förslaget har kalkerats på det gamla, men med ändringar som rör vägarna i området.

Inget hinder för vägarna

”I det nya förslaget är reservatets föreskrifter inte något hinder för drift och underhåll av vägarna”, skriver länsstyrelsen med ett litet undantag: Sådant underhåll av bron över Smedjeån som kan påverka vattendraget kräver tillstånd från myndigheten.

Förslaget har skickats ut på remiss till och med 15 februari 2021. På sändlistan ingår den här gången Trafikverket region väst och 17 andra berörda myndigheter, organisationer och markägare.

Fakta: Nya reservatet i Smedjeån

Namn: Naturreservatet Smedjeån Skönhult.

Plats: Laholms kommun, Hishults församling.

Areal: 32,8 hektar.

Lägesbeskrivning: 500 meter nedströms Oxhultasjöns mynning, fyra kilometer väster om Hishult.

Värden: Åsträckan har flera kvillområden och blockrika strömsträckor. Ån omges av värdefulla svämlövskogar och ädellövskogar. Det finns skyddsvärda arter i ån, strandzonen, skogarna och den öppna gräsmarken.

LÄS MER: Regeringen river upp och skickar tillbaka ärende till länsstyrelsen

LÄS MER: En naturskön sträcka av Smedjeån har blivit reservat

Fler nyheter om Laholm hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!