Kristian Nilsson och Karin Martini ser fram emot ett fördjupat samarbete mellan Laholms kommun, polisen och Kriminalvården.
Kristian Nilsson och Karin Martini ser fram emot ett fördjupat samarbete mellan Laholms kommun, polisen och Kriminalvården. Bild: Caroline Dahlman/Laholms kommun

Nytt avtal ska leda till en tryggare kommun

Laholms kommun, polisen och Kriminalvården inleder ett fördjupat samarbete som ska förstärka tryggheten och säkerheten för invånarna.

ANNONS
LocationLaholm|
|

Laholms kommun, Kriminalvården och polisen har sedan tidigare ett samarbete.

– Vi har länge haft en operativ grupp som har fungerat väldigt bra. Nu går vi steget vidare och bildar en styrgrupp med kommunens hela ledningsgrupp, lokalpolisområdeschef, kriminalvårdschef och vd:n för Laholmshem. Det handlar om personer med mandat. Styrgruppens sammansättning kommer att skapa mer tyngd i frågorna och om vi kommer att behöva tillsätta resurser kan vi göra det direkt, säger Karin Martini.

Hon menar att Laholms kommun kommer att bli bättre på att leva upp till medborgarlöftet.

– I medborgarlöftet utlovar vi en massa åtgärder som ska genomföras. Tidigare har det varit ganska svårt för oss att följa upp dessa åtgärder. Tack vare den nya organisationen blir det enklare och tydligare att peka på vem som ska utföra åtgärderna och styrgruppen kommer att få löpande redovisning, säger Karin Martini.

ANNONS

”Ett stort kliv framåt”

Hon får medhåll av kommunpolis Kristian Nilsson.

– Ur ett brottsförebyggande perspektiv har vi tagit ett stort kliv framåt. Det blir lättare för oss att följa den röda tråden, vilket i förlängningen kan leda till fler effektiva arbetsmetoder. I slutändan handlar det om att invånarna ska kunna känna sig trygga och jag är övertygad att det här arbetssättet kommer att göra skillnad för alla, säger han.

ANNONS