Ny trafiklösning föreslås vid Ängstorp

Detaljplanen för Ängstorps handelsområde ska ut på granskning.
I förslaget finns en ny lösning för trafiken.