Ny överdos på äldreboende – personal får inte ge medicin

Efter flera händelser med olåsta läkemedelsskåp har befogenheten att ge medicin dragits in för mer än halva personalstyrkan på ett äldreboende i Laholms kommun. Boendet utreds nu i två olika Lex Maria-anmälningar.