Nazismen i Laholm – Linus Hertley-Lundbergs bok täpper till kunskapslucka

Tal på nuvarande Tivolitorget om mänsklig avel, Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets hymn på Laholms teater och lokalpressens motsatta ståndpunkter. Nazismen i Laholm är ett oskrivet kapitel i historieböckerna. Tills nu. Efter tre års slit är Linus Hertley-Lundberg på väg att färdigställa boken som ska täppa till denna kunskapslucka.