Naturskyddsföreningen: ”Låt vägkanterna blomma”


– Det har varit fantastiska vägrenar som skiftat i alla färger. Verkligen jättevackert, säger Jenny Larsson. Men plötsligt en dag var blomsterprakten borta. Liksom alla pollinerande insekter. Kantklippningsmaskinen hade dragit fram.