Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/11

Naturreservat kalhöggs för att gynna mångfalden

Träden i naturreservatet har fällts. Stubbarna ska ryckas upp med rötterna ur jorden. Länsstyrelsen vill skapa en öppen sandhed vid infarten till Veinge där ginst och småkryp ska frodas.
Om inte fornlämningar grusar planerna.

Just nu liknar den blivande insektoasen i ärlighetens namn bara ett par snöiga kalhyggen. Den unga 30-åriga tallskogen som växte på båda sidor om Laholmsvägen ligger fälld i stora timmertravar.

Här, precis söder om Veinge samhälle efter avfarten från väg 15, vill länsstyrelsen skapa landets bästa plats att hänga på. Det vill säga om man råkar vara exempelvis en utrotningshotad fjäril, en sällsynt sandälskande insekt eller Hallands fridlysta landskapsblomma hårginst.

– Det är omfattande åtgärder som vi har tänkt göra, om vi får möjlighet, säger Carina Lundqvist, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Halland.

Carina Lundqvist är reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Hallands län och arbetar med de planerade åtgärderna på Vessinge sandhedar. Bild: Länsstyrelsen
Carina Lundqvist är reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Hallands län och arbetar med de planerade åtgärderna på Vessinge sandhedar. Bild: Länsstyrelsen

Gräva bort stubbar

– Vi har tänkt att vi ska gräva bort stubbarna från den här skogen. Innan tallarna planterades har området varit en åkermark. Vår målsättning är att gå ännu längre och gräva bort matjorden, för att få i dagen den sandiga marken som finns under.

De magra sandhedarna som fanns i Veinge innan modernt jordbruk och skogsbruk tog över landskapet är viktiga miljöer för att bevara ett rikt insektsliv.

– Området runt Veinge är det i särklass mest intressanta och särskiljer sig i ett halländskt perspektiv på ett positivt sätt, i och med att vi har förekomster av både hårginst och nålginst och de mycket hotade arterna som är kopplade till dem, säger Carina Lundqvist.

Ett antal fjärilar som i sitt larvstadium äter av växten hårginst tillhör de mer exklusiva arterna i området för Vessinge sandhedar. Länsstyrelsen hoppas på ett rikare att insektsliv när mer av sandheden återskapas där det tidigare växte planterad tallskog, Bild: Jonatan Gernes
Ett antal fjärilar som i sitt larvstadium äter av växten hårginst tillhör de mer exklusiva arterna i området för Vessinge sandhedar. Länsstyrelsen hoppas på ett rikare att insektsliv när mer av sandheden återskapas där det tidigare växte planterad tallskog, Bild: Jonatan Gernes

LÄS MER: Vessinge sandhedar blir ett fjärilsmecka

En miljon till hotade arter

Totalt har man hittat över 100 rödlistade och regionalt intressanta arter i reservatet. Ett 20-tal är så hotade att de har egna nationella åtgärdsprogram.

– Många av de här arterna har minskat kraftigt, både till antal och utbredning, eftersom det inte finns kvar så många av de här miljöerna i dagens landskap.

Naturvårdsverket har skjutit till 1,3 miljoner kronor i särskilda medel för att gynna hotade arter som vildbin, steklar och andra pollinatörer just i Veingeområdet. Satsningen är unik i länet.

– Det här är ett rejält projekt, men än är det bara i sin linda. Vi vet inte hur mycket vi kan göra, säger Carina Lundqvist.

I reservatet ingår också sandhedarna runt Vessingesjön. De är den mest artrika lokalen i hela Halland för arter knutna till just sandhedar. Bild: Jonatan Gernes
I reservatet ingår också sandhedarna runt Vessingesjön. De är den mest artrika lokalen i hela Halland för arter knutna till just sandhedar. Bild: Jonatan Gernes

Rikt på fornlämningar

Veinge är populärt inte bara bland småkryp utan har också varit en boplats för människor sedan urminnes tider. I trakten finns flera spår efter stenåldersbosättningar och rikligt med bronsåldershögar.

– Därför har vi behövt ansöka om en arkeologisk utredning, för att veta att det är okej att vi gör de åtgärder vi har tänkt. Finns det fornlämningar ska vi inte göra något som skadar dem.

Arkeologer från Kulturmiljö Halland tog sig en första titt på området i december. De planerar att sätta spaden i marken när tjälen har släppt till våren. Vad de hittar avgör hur stort fjärilarnas paradis kan bli.

Vessinge sandhedar har en areal på 20,1 hektar. Naturreservatets gränser är markerade med blå linje. Sandheden ska återskapas på de två skiftena i väster, vid infarten till Veinge samhälle. Bild: Länsstyrelsen
Vessinge sandhedar har en areal på 20,1 hektar. Naturreservatets gränser är markerade med blå linje. Sandheden ska återskapas på de två skiftena i väster, vid infarten till Veinge samhälle. Bild: Länsstyrelsen

Gräsbränning

Skiftena vid infartsvägen till Veinge ingår i naturreservatet Vessinge sandhedar som bildades 2018. När marken öppnats upp kan det bli betesdrift på skiftet väster om Laholmsvägen och slåtter och naturvårdsbränning på den östra sidan.

Reservatet är tredelat. Den största och mest kända delen ligger intill Vessingesjön och idrottsplatsen. Sandhedarna runt sjön är av nationellt intresse som den mest artrika lokalen i hela Halland för arter knutna till just sandhedar.

Det området sköter länsstyrelsen framför allt genom gräsbränning. Även där ska det skrapas fram brandgator och sandblottor som blir bomiljöer för insekter.

LÄS MER: Vessinge sandhedar blir ett fjärilsmecka

LÄS MER: Naturreservat ger plats till fotbollsplan

Fler nyheter om Laholm hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!