Protesterade förgäves. Ingemar Bengtsson, Bengt-Göran Bengtsson och Gulli Bengtsson är några av Mellbystrandsborna som inte vill ha en mobilmast som granne.
Protesterade förgäves. Ingemar Bengtsson, Bengt-Göran Bengtsson och Gulli Bengtsson är några av Mellbystrandsborna som inte vill ha en mobilmast som granne.

Mobilmast får bygglov trots stora protester

Mobiloperatören Tre får lov att resa en 24 meter hög mobilmast öster om Påfågelvägen i Mellbystrand. Allmänintresset väger tyngre än grannarnas protester, anser miljö- och byggnadsnämnden.

ANNONS
|

Minst 75 personer har skrivit under protestlistor och flera som bor in närheten har också skrivit egna klagomål till kommunen. Men en enig miljö- och byggnadsnämnd ställde sig bakom mastbygget med tillhörande teknikbod.

Läs också:Grannar vill inte ha mobilmast i området

–Vi har beslutat att ge bygglov för 24 meter mast. Det är egentligen inte högre än två flaggstänger, säger Ove Bengtsson (C), nämndens ordförande.

Han understryker att kommunen bara tar ställning till själva placeringen, cirka 35 meter från närmaste hus.

– Vi gör inga bedömningar av strålningsrisken eller liknande, det lämnar vi åt Strålskyddsmyndigheten, säger Ove Bengtsson.

Platsen är ett grönområde som kommunen äger mitt inne i ett villaområde. Stora delar är bevuxet med skog. En öppen yta i mitten brukar användas av barn till att spela fotboll.

ANNONS

–Det är inte där masten ska vara, utan inne i skogsområdet, säger Ove Bengtsson.

Läs också:Mobilbolag insisterar på att få bygga mast

Kommunen har studerat tidigare rättsfall i liknande ärenden med mobilmaster nära bostäder.

–Utifrån det har man konstaterat att överprövande myndigheter gått med på att det här är ett allmänt intresse, säger Ove Bengtsson.

Flera grannar har invänt att de redan har god täckning med Tre.

Läs också: Mastplats har högsta bevarandeklass

–Det kan nog vara så, men man har ett visst antal kanaler per mast som man kan sända på. När det är högtryck i kustområdet räcker antalet kanaler inte till, säger Ove Bengtsson.

Ett överbelastat nät är ett samhällsproblem, framhåller han.

– Det har varit olyckstillbud där man inte har fått kontakt med räddningstjänsten på grund av för hög belastning på nätet. Det är så stort allmänintresse att ha täckning att vi ser det som en liten avvikelse från planen att placera masten på grönområdet, säger Ove Bengtsson.

Har ni tittat på andra placeringar?

– Vi har fört diskussioner inledningsvis om att samordna med andra master i området. Det har varit vår strategi i tio år, sedan 3G-utbyggnaden. Nu kräver 4G mer utbyggnad och enligt operatörerna är masterna som finns i dag redan fulla med utrustning. Man kan inte öka vindlasten mer, säger Ove Bengtsson.

ANNONS

Hi3G, bolaget bakom ansökan och varumärket Tre, har också valt platsen för att få så god täckning som möjligt i kustområdet.

Bygglovet kan överklagas till länsstyrelsen.

ANNONS