Missnöjt företag överklagar upphandling av soptransporter

Transportföretaget Ohlssons förlorade upphandlingen. Men de tycker att Laholms kommun släppte fram konkurrenten alltför lättvindigt. Nu går tvisten till domstol.