(M)inst öppna om hur partistödet används

Vänsterpartiet redovisar varenda liten utgift. Moderaterna klumpar ihop allt till tre klumpsummor. Hur partierna väljer att redovisa sin användning av partistödet skiljer sig åt stort.