Miljöpartiet vill se omtag av va-planen: ”Annat sätter demokratin ur spel”

Kommunens nya va-plan har varit ute på remiss, och 14 olika yttranden har inkommit. Miljöpartiet vill rätta till flera saker och ta en ny vända med remissvar. Och rop efter både en vattenstrateg och en avloppsrådgivare finns bland svaren.