Miljööverdomstolen stoppar industriplan vid E 6

Utbyggnaden av Mellby industriområde stoppas av högsta instans. Överdomstolen slår ner på bristfällig dagvattenhantering i detaljplanen.
– Jättetråkigt. Det här handlade om mellan 300 och 600 arbetstillfällen, säger kommunrådet Ove Bengtsson (C).