MED flaggar för att föreslå Roland Norrman (M)

Eric Semb vann maktstriden i Moderaterna. Men partiet bestämmer inte ensamt vem som blir kommunstyrelsens ordförande i Laholm. Vid avgörandet tänker MED lägga sig i saken.
– Det är mer troligt än otroligt att det kommer upp ett annat förslag, säger Karl-Fredrik Klinker (MED).