MED: Fel att exkludera hel stadsdel från fjärrvärmen

Det är dumt att exkludera hela Gamleby från att få fjärrvärme, tycker Medborgerlig samling.
– Varför ska vi förhindra fastighetsägare att ta tag i sin miljöbit? frågar sig Karl-Fredrik Klinker (MED).