Mätningar av bilfabrikens utsläpp har fått svar

Mätningarna av utsläppen från bilfabriken i Laholm har fått slutligt svar. Trots det är kommunens agerande fortfarande att vänta.