Maten på Laholms äldreboende tusentals kronor dyrare

Avgiften för mat på särskilda boenden för äldre varierar stort mellan de halländska kommunerna. På ett år betalar en boende på ett äldreboende i Laholm nästan 20 000 kronor mer för maten än vad en boende i Hylte gör.