Markägare anmäls för att upplåta bilstrand

Tre markägare i Mellbystrand pekas i en anonym anmälan ut för att tillåta bilar på stranden. Kommunen ska utreda vad som gäller.