Många lånar på lovet

Att låna i stället för att köpa fungerar toppen i Laholm, speciellt på vinterlovet. Trycket på Fritidsbanken i staden är högre under vintern.