LSS-frågan splittrar partierna

LSS-frågan är en het potatis inför det kommande kommunvalet i Laholm. Medborgerlig Samling går i bräschen för generösare regler. SD är ett av partierna som anser att huvudansvaret även fortsättningsvis bör ligga på staten.