Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

LBC-Ängstorp vill kunna plocka ut 35 000 ton sand och grus om året ur grustaget i Veinge under 15 år till. ”Det finns fortfarande en marknad för det”, säger företagets vd Mikael Öberg. Bild: Fredrik Magnusson
LBC-Ängstorp vill kunna plocka ut 35 000 ton sand och grus om året ur grustaget i Veinge under 15 år till. ”Det finns fortfarande en marknad för det”, säger företagets vd Mikael Öberg. Bild: Fredrik Magnusson

LBC-Ängstorp vill utöka grustäkt – värt 40 miljoner

LBC-Ängstorp vill fortsätta bryta sand och grus i Veinge i 15 år till. Ett nytt tillstånd är värt cirka 40 miljoner kronor i omsättning för företaget.
– Det är mycket pengar, säger vd Mikael Öberg.

Om mindre än fyra år går tiden ut för LBC-Ängstorps tillstånd att bedriva grustäkt utanför Veinge. Företaget vill fortsätta med verksamheten och utöka naturgrustäkten västerut i riktning mot Tjärby kyrka.

– Gruset som gjordes under istiden används fortfarande i ganska stor utsträckning, framför allt i betongindustrin. Natursand och naturgrus har specialområden där vi inte lika enkelt kan använda bergmaterial, säger Mikael Öberg.

Bunkersand och kullersten

Från täkten säljs sand och grus med 14 olika grovheter, som används till allt från bunkersand på golfbanor och material i ridpaddockar till mursand, betongbalast, singel och kullersten.

Dagens täkt på fastigheterna Tjärby 5:1 och 10:2 är fyra hektar stor och ska enligt planerna utökas med cirka två hektar.

I dag får bolaget högst bryta 50 000 ton grus per år i täkten. Det årliga uttaget har sedan 2008 varit lägre. Företaget tänker därför ansöka om en årlig mängd på högst 35 000 ton under ytterligare 15 år.

LBC-Ängstorps vd Mikael Öberg tror inte att det ska bli några bekymmer att få förnyat tillstånd. ”Dels stör vi ingen. Dels har man i dag upptäckt att grustäkterna är viktiga biotoper för väldigt många värmekrävande växter och djur”, säger han. Bild: Jerry Carlsson
LBC-Ängstorps vd Mikael Öberg tror inte att det ska bli några bekymmer att få förnyat tillstånd. ”Dels stör vi ingen. Dels har man i dag upptäckt att grustäkterna är viktiga biotoper för väldigt många värmekrävande växter och djur”, säger han. Bild: Jerry Carlsson

LBC-Ängstorp vill bedriva verksamhet på vardagar mellan klockan 6 och 18. Antalet transporter beräknas till som mest 15 per dag, plus returresor.

”Enligt vår bedömning påverkas varken riksintresset eller de lokala och regionala naturvårdsintressena av en försiktig utökning av täktområdet”, skriver företaget.

– Vi hoppas att vi kan fortsätta som vi gjort de senaste 40 åren, utan att störa folk eller att det ska bli några problem i naturen, säger Mikael Öberg.

Stor miljöpåverkan

Länsstyrelsen konstaterar att verksamheten har en betydande miljöpåverkan. Företaget måste därför samråda med berörda grannar, allmänhet, intresseorganisationer, kommunen och statliga myndigheter. Synpunkter kan lämnas till företaget senast 18 september.

Myndigheten ställer också detaljerade krav på vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla. Där ingår bland annat verksamhetens effekter på buller, damning, transporter, landskapsbild, natur och kulturmiljövärden samt risker för människors hälsa och miljön.

Koloni av backsvalor

Särskild uppmärksamhet ska ägnas backsvalorna som häckar i täkten.

– Vi har en mycket stor koloni av backsvalor som vi vurmar om ömt. Det är riktigt fräckt. Jag är lite hobbyornitolog själv och tycker att det är väldigt roligt att de är där, säger Mikael Öberg.

På uppmaning av länsstyrelsen har LBC-Ängstorp begärt att en arkeologisk förundersökning ska göras i det tänkta täktområdet. Det ligger på bara några hundra meters avstånd från kända fornminnen som Dunahög, Krokstenen och Örelids stenar.

LÄS MER: LBC får fortsätta bryta sten i Kattarp

LÄS MER: Lång väntan på tillstånd för Laholmsföretag

Fler nyheter om Laholm hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!