Laxodlingen förklaras fri från allvarlig virussmitta

Laholms laxodling har inte haft fler positiva prover efter den fångade laxen som var smittad av virus. Jordbruksverket upphäver nu alla restriktionerna.
– Vi har känt oss trygga rätt länge. Nu kommer det officiella beslutet, säger Daniel Axelsson, ansvarig för laxodlingen.