Laholmsbutik med i utveckling av vildsvinsapp

I ett nytt projekt ska man ta fram Sveriges första app för att samla kunskap om vildsvin. En av deltagarna i projektet är Laholmsbutiken Ahla Mossens Vilthägn.
– All den kunskap och det engagemang som han har kring frågan är otroligt värdefull, säger projektledaren Håkan Cajander.