Laholmarna får nyckelroll i forskningsarbete om kusten

Statens geotekniska institut vill ha hjälp av allmänheten för att övervaka kusten. På bryggan i Skummeslövstrand finns nu en fotostation uppsatt som privatpersoner kan använda sig av.
– Vi hoppas att intresset för kustfrågor och kustproblematik blir större när medborgare får hjälpa till, säger geovetaren Dominika Nordh.