Laholmare tar nedsläckningen till domstol

Nu haglar det in klagomål på den släckta gatubelysningen i Laholms kommun. En man har gått till förvaltningsrätten för att få M-politikern Knut Slettengrens beslut prövat i domstol.
– Jag vill få en laglighetsprövning av om det var rätt eller ej, säger han.