Laholm ställer inte upp på indragna bussturer

Bussturerna behöver bli fler, inte färre. Laholm ansluter sig till kommunerna som ratar förslaget om indragna turer i Hallandstrafikens nya trafikplan.