Laholm satsar på ny modell för att förebygga återfall i brott

Laholms kommun har tecknat avtal med Kriminalvården. Syftet är att personer som har sin hemvist i kommunen och som avtjänar kriminalvårdspåföljd ska få en bättre återanpassning till samhället.
– Vi får en tydlig modell att förhålla oss till som förhoppningsvis gör att individen får en bra start på sitt nya liv, säger Louise Pärsén, chef för vuxenenheten i Laholms kommun.