Laholm koncentrerar servicen till en handfull platser

Argumenten för att lägga ner skolorna i Genevad och Ahla hämtas ur det som står i kommunens nya översiktsplan. Strategin är att koncentrera nästan all kommunal service till Laholms stad och fyra ”serviceorter”.