Lagans vänner vill riva alla kraftverk i Lagan för att rädda ålen

Döda ålar, ett hot mot den redan fridlysta flodpärlmusslan och sjuka laxar är några av de saker som föreningen Lagans vänner menar att kraftverken i Lagan är orsaken till. Nu vill de att kraftverken rivs.