Tjärby kyrka byggdes 1906-1907 och är den enda i stiftet som är uppförd i konsekvent jugendstil. Nu ska skalskyddet förbättras efter den omfattande renoveringen.
Tjärby kyrka byggdes 1906-1907 och är den enda i stiftet som är uppförd i konsekvent jugendstil. Nu ska skalskyddet förbättras efter den omfattande renoveringen. Bild: Evelina Gunnarsson

Kyrkans klenoder ska skyddas med bättre larm

Gud ska få hjälp att hålla ett vakande öga över sitt hus i Tjärby. Länsstyrelsen ger församlingen sin välsignelse att utöka larmskyddet i kyrkan.

ANNONS
LocationTjärby||

Som HP berättat genomgår Tjärby kyrka för närvarande en omfattande inre renovering och restaurering.

Det som är värt att bevara och göra vid är förstås också värt att skydda från tjuvar. Församlingen vill utöka det befintliga skalskyddet i kyrkan genom att även installera larm till kyrkorummet, vapenhuset och sakristian.

Höks pastorat ansökte

Höks pastorat har skickat en ansökan till Länsstyrelsen i Halland. Ingrepp i kyrkor får inte göras utan tillstånd från den statliga myndigheten.

Enligt kulturmiljölagen ska kyrkobyggnader vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.

Antikvarisk expertis

Nu har länsstyrelsen beslutat att en utökning av larmskyddet kan göras utan att kyrkans kulturvärden tar skada.

ANNONS

Villkoret är att arbetena ska ske under medverkan av antikvarisk expert och åtgärderna ska dokumenteras.

HP skrev om den renovering av Tjärby kyrka i början av maj.
HP skrev om den renovering av Tjärby kyrka i början av maj. Bild: arkiv

LÄS MER:Anor från medeltiden lyfts när Tjärby kyrka renoveras

LÄS MER:Klenoder plockas fram ur kyrkornas gömslen

LÄS MER:Kyrkobesökares bil utknuffad på åker

ANNONS