Kurs om Sverige hjälper nyanlända att komma till rätta

Vad ska jag göra om jag blir sjuk? Hur ser de svenska värderingarna ut? Och kan jag lita på socialtjänsten i Sverige? Det här är några av de frågor som Moustafa Abdulghani och Sahar Alosman får svara på i sin samhällsorienteringskurs för nyanlända.