Kungsbyggets äventyrspark måste göra bullermätning

I sommar måste Kungsbygget mäta bullernivån hos grannar som klagat på oljud och höga skrik från äventyrsparken. Men miljödomstolen lättar på kraven och stryker fyra av sex fastigheter.