Kritik mot att Gula villan såldes till underpris

Fullmäktige har sagt ja till nya bostäder i Gamleby. Nu kommer kritik att kommunen sålde fastigheten till underpris.
– Den slumpades bort. Med allt som blir känns det för jäkligt, säger Thomas Borggren.

ANNONS
|

Inför det avgörande beslutet om den nya detaljplanen för kvarteret Bocken i Laholm ville Thomas Borggren ställa en fråga på allmänhetens frågestund. Det fick han inte. Kommunfullmäktiges ordförande sade nej, men hänvisning till en regel om att inte tillåta frågor om ärenden som ska avgöras samma kväll.

Frågan löd: Vad får vi för pengarna?

LÄS MER:Ett steg närmare bygge på Bocken i Gamleby

LÄS MER:Omstridd bostadsplan i Gamleby klar för att antas

Byggrätt ökar värdet

– Det är uppenbart för alla att sälja för 1,5 miljoner var ett för lågt pris, även om det var ett stort renoveringsbehov. Med ett centralt och bra läge, nu när bolaget får en byggrätt för sju lägenheter, ser det ut som ett gynnande av enskild, säger Thomas Borggren.

ANNONS
Laholmaren Thomas Borggren har tidigare ställt politikerna mot väggen i olika frågor på allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. Den här gången blev det nej, fastän han lämnade in sin fråga om kvarteret Bocken skriftligt före mötet.
Laholmaren Thomas Borggren har tidigare ställt politikerna mot väggen i olika frågor på allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. Den här gången blev det nej, fastän han lämnade in sin fråga om kvarteret Bocken skriftligt före mötet. Bild: arkiv

Som laholmare vill han att kommunen ska värna om Gamleby, ”det första många besöker i staden”.

Förtätning av innerstaden

HP tar frågan som inte fick ställas vidare till kommunrådet Erling Cronqvist (C), som den främst var riktad till.

– Man får ett antal lägenheter i centrum, svarar Cronqvist och konstaterar att förtätning av innerstaden var syftet när försäljningen godkändes av en stor majoritet i kommunstyrelsen 2012.

Gula villan på Hästtorget hade då redan varit till salu i fem år. Kåken var medfaren. Två värderingar hade gjorts till lägre pris, 0,9 respektive 1,2 miljoner kronor.

Från början ville köparen – då Swanberg Exploatering, numera Lagan Fastighetsutveckling – bygga 16 lägenheter på fastigheten. Efter en utdragen planprocess blir det nu två nya huskroppar i vinkel i trädgården med totalt sju lägenheter.

LÄS MER: Första steget mot bostäder på Gula villan

LÄS MER:Nya bostäder ska byggas i medeltida Gamleby

Protester från grannar

Planen har mött stora protester från grannarna. Sverigedemokraterna och Medborgerlig samling reserverade sig mot beslutet i fullmäktige.

– Bebyggelsen kommer inte att smälta in i Gamleby. Den kommer att utgöra ett alltför stort ingrepp, med tanke på att man kommer att följa takhöjden på Gula villan, sade Mikael Sandén (SD).

– Tar vi det här beslutet öppnar det för mer förtätning i Gamleby, som kanske inte är önskvärt, varnade Karl-Fredrik Klinker (MED).

ANNONS

LÄS MER:”Det vore en våldtäkt på kulturmiljön i Laholm”

LÄS MER:314 namn vill skydda Gamleby från bostadshus

Exploatörens illustrationsbild med vy över Gamlebygatan. Längst ner på gatans vänstra sida syns en av de nya huskropparna som detaljplanen gör det möjligt att bygga.
Exploatörens illustrationsbild med vy över Gamlebygatan. Längst ner på gatans vänstra sida syns en av de nya huskropparna som detaljplanen gör det möjligt att bygga. Bild: Link Arkitektur

Flera ändringar gjorda

C, M, S, L, MP och LP försvarade bostadsplanen.

– Det är ett känsligt område att göra en detaljplan i, där staden möter Gamleby. Det är otroligt viktigt att det blir bra. Med ändringarna som gjorts av höjden och regleringen för hur man ska göra med muren tycker jag att man har gått de här intressena till mötes, sade Ove Bengtsson (S) och påpekade att det inte hade lagts många kronor på fastigheten så länge kommunen ägde den.

Alla tycker inte att det är lämpligt. Så är det alltid så när man bygger i känsliga miljöer.

Knut Slettengren (M) framhöll att ”exploatören visat god vilja” i ärendet.

– Alla tycker inte att det är lämpligt. Så är det alltid så när man bygger i känsliga miljöer, men jag tycker att vi har kommit så nära man kan att vara alla till lags, sade Erling Cronqvist.

Grannar som redan har protesterat under planprocessen har möjlighet att överklaga detaljplanen till mark- och miljödomstolen.

LÄS MER:Lägre husbygge får tumme upp – utom av grannarna

LÄS MER:Omstridda hus i Gamleby sänks med en halv våning

ANNONS