Komponentbrist försenar mensskydd på gymnasiet

Vänsterpartiet slog in öppna dörrar på gymnasiet med sin motion om gratis mensskydd till eleverna. Men inom grundskolan funderar ledningen fortfarande på saken.