Kommunrådet: ”Behövs kanske ytterligare skattehöjning”

Laholms kommun har föresatt sig att både höja skatten och spara 35 miljoner kronor. Det är inte säkert att det räcker.
– Det behövs kanske ytterligare skattehöjning och mer besparingar, säger kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C).