Kommunens egen sopsortering måste bli bättre

Laholms invånare sorterar sedan länge sitt avfall. Men kommunen själv ligger inte lika långt framme.
– Vi måste lösa detta. Ingen kan ducka längre, säger verksamhetschef Ingela Månsson.