Kommunen ska riskbedöma nedsläckningen

Efter fackets klagomål gör Laholms kommun nu en ”riktig” risk- och konsekvensanalys av beslutet att släcka 5 400 gatlampor.
– Det gjordes en riskanalys, men den skrevs inte ner politiskt, säger kommunchef Anders Einarsson.